محتوا

ما به عنوان اعضای خانواده بزرگ کاریزماتیک در راستای اعتلای فرهنگ کسب و کار در موارد ذیل هم قسم و متعهد می شویم:

  • رفاه و غنای اجتماعی،اقتصادی و آموزشی جوامع از طریق مشارکت فردی و همکاری جمعی
  • احترام به ارزشهای انسانی خود و دیگران و دفاع از حقوق مصرف کنندگان
  • حرکت مستمر در مسیر تعالی
  • عشق و ایمان به اهداف تیم
  • ایجاد احساس رضایت از حضور خود و مشتریان در سازمان
  • تلاش برای پیشتاز بودن
  • تعهد به فراگیری و رشد مداوم خود و مشتریان سازمان

logo-samandehi