درآمد اول (درآمد خرده فروشی )
درآمد اول : شامل 20% تخفیف از میزان فروش شخصی براساس قیمت مصرف کننده بدون در نظر گرفتن امتیاز یا حجم فروش کالا. این تخفیف بدون هیچ قید و شرطی و بدون هیچ گونه محدودیت در میزان خرید یا فروش به نماینده فروش تعلق می‌گیرد. 20% تخفیف خرده فروشی شامل همه محصولات شرکت می‌باشد.
مثال :
شما در طول یک ماه شمسی یک میلیون تومان کالا به قیمت مصرف کننده از سایت شرکت خریداری می‌نمائید. سود خرده فروشی شما شامل 200/000 تومان = 20% × ​1/000/000 تومان
سود خرده فروشی نماینده فروش = 20% × قیمت مصرف کننده = شیوه محاسبه درآمد اول
 

logo-samandehi