درآمد دوم

درآمد دوم :

براساس جدول شماره 1 (جدول رده یا رتبه سازمانی)، نماینده فروش در طول یک ماه شمسی چنانچه امتیاز فروش سازمانی‌اش (حاصل جمع امتیاز فروش شخصی و امتیاز فروش سازمانی) (osp) را به بالای 200 امتیاز برساند، مشمول دریافت پورسانت مازاد بر خرده فروشی از 3% تا 15% از حجم فروش شخصی (PSV) می‌گردد.

                   


logo-samandehi