درآمد ششم (پاداش باشگاه راهبران)

درآمد ششم : پاداش باشگاه راهبران

جدول شماره 3 : جدول پاداش باشگاه راهبران

نام رتبه

جوایز اهدایی

شرایط واجد شدن

     مدیر فروش

1/500/000  هدیه نقدی+ تقدیرنامه و تندیس ویژه

حفظ رتبه 15% (سرپرست ارشد فروش) ​درمدت 6 ماه غیرمتوالی از 12ماه

راهبر

2/000/000هدیه نقدی + تندیس و سنجاق سینه راهبری

2 مدیر فروش مستقیم

راهبرارشد

3/000/000 هدیه نقدی + تندیس و سنجاق سینه راهبری

3 مدیر فروش مستقیم

راهبر طلا

5/000/000 هدیه نقدی + تندیس و سنجاق سینه راهبری

4 مدیر فروش مستقیم

راهبر پلاتینوم


6/000/000 هدیه نقدی + تندیس و سنجاق سینه راهبری

5 مدیر فروش مستقیم

راهبر یاقوت

8/000/000 هدیه نقدی + تندیس و سنجاق سینه راهبری

6 مدیر فروش مستقیم

راهبر الماس

10/000/000 هدیه نقدی + تندیس و سنجاق سینه راهبری

7 مدیر فروش مستقیم

راهبر کاریزما

12/000/000 هدیه نقدی + سفرهای جهانی

8 مدیر فروش مستقیم

راهبر ارشد کاریزما

15/000/000 هدیه نقدی + سفرهای جهانی

10 مدیر فروش مستقیم

 

این پاداش ها فقط برای یکبار به نماینده فروش حائز رتبه اعطا می‌گردد.


logo-samandehi