درآمد چهارم

درآمد چهارم  :

چنانچه گروه فروش مستقیم شما رده 15% (کسب 9/000امتیاز فروش سازمانی) برسد از سازمان فروش شما جدا (breakaway یا گروه جدا شونده) و شما حائز دریافت پاداش مدیران که شامل 8% از کل حجم فروش سازمانی گروه جدا شونده می‌باشد، می‌گردید. این پاداش شامل دو شرط زیر می باشد :

1- داشتن 5000 امتیاز گروه شخصی (جمع میزان امتیاز فروش شخصی بعلاوه امتیاز فروش گروه‌های غیر از 15% یا جداشونده) یا داشتن حداقل 5 گروه جداشونده (رده 15%) مستقیم .

2- حداقل فروش شخصی به مبلغ100/000  تومان در طول یک ماه شمسی

نکته مهم :  قانون متراکم سازی (compressing)

چنانچه در سازمان فروش شما، گروه مستقیمی  به رده 15% (جداشونده) نائل گردد و همین گروه در زیرمجموعه خود نیز گروه 15% (جداشونده) داشته باشد اما شرط دریافت پاداش مدیران را نداشته باشد (یعنی 5/000 امتیاز گروه شخصی یا حداقل 5 گروه مستقیم 15% جداشونده را نداشته باشد.)

پاداش مدیران خود را به نسل بالاتر از خود که حائز شرایط دریافت پاداش می‌باشد انتقال میدهد.

logo-samandehi