محتوا

ماده 9- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است موارد زیر را در فرآیند بازاریابی شبکه ای رعایت نماید:

 

ط – درصورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12 ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است واسترداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرف کننده ومالیات غیر قابل استرداد.

تبصره: شرکت بازاریابی شبکه ای می تواند کمیسیون پرداخت شده در ازاء فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.

 

 

logo-samandehi